Een communicatieafdeling had de richtlijnen voor zakelijk corresponderen in een prachtig boekje vastgelegd. Alles werd behandeld: de lay-out van de brieven, woordkeus, toon, de schrijfwijze van de verschillende producten en belangrijke spellingsregels. Het boekje werd enthousiast ontvangen en in gebruik genomen.
Een paar jaar later kwam de vraag naar de richtlijnen weer naar boven. Helaas was van het boekje geen spoor meer te bekennen en de betrokken medewerkers waren vertrokken.
In veel organisaties brengen betrokken mensen de mooiste dingen tot stand. Maar als er geen aandacht is voor borging en overdracht gaan goede ideeën vroeg of laat verloren. Zo wordt het wiel keer op keer uitgevonden en ontstaat er een sfeer van onverschilligheid, helaas.