Lessen in beslissen

Soms kun je weken dubben over een besluit. Op een ander moment voel je direct haarfijn aan wat het beste is. Hoe kan dat en hoe verloopt het beslissingsproces eigenlijk? Heeft het zin om je beslissingen te beredeneren of kun je gerust afgaan op je gevoel? Dat hangt ervan af. Een nieuw huis of een nieuwe auto kun je best op je intuïtie kopen. Je onderbewuste is namelijk veel beter in staat om alle plussen en minnen tegen elkaar af te wegen dan jij dat bewust kunt. Bovendien vangt het signalen op die jij niet waar kunt nemen. Maar wanneer emoties de overhand nemen, kun je beter op je ratio afgaan. Niet de discussie aangaan, maar weglopen bijvoorbeeld. Je eerste impuls onderdrukken dus juist.

Lessen in beslissen2014-02-25T21:04:10+01:00

Druk bezig en toch niet nuttig

Volgende maand is de conferentie. Maaike heeft de adresgegevens van de aanmeldingen vandaag in het systeem gezet. Daarna is ze de hele dag druk bezig geweest de aanmeldingsformulieren op alfabet te leggen en keurig in een nieuwe ordner op te bergen. Erg efficiënt van haar. Maar was al dat werk nu echt noodzakelijk? Eh… nou nee. Vandaag had Maaike de tijd beter kunnen gebruiken om te zoeken naar een geschikte dagvoorzitter, nu de vorige plots heeft afgehaakt. Soms is efficiënt bezig zijn lekker makkelijk. Het geeft je een excuus om moeilijkere taken uit stellen. Je bent echter pas effectief als je de belangrijke zaken aanpakt. Dan ben je niet alleen tevreden, maar ook een beetje trots.

Druk bezig en toch niet nuttig2014-01-03T20:05:27+01:00

ALPEN-methode

Het kost de Duitse schrijver Lothar Seiwert gemiddeld acht minuten om een dagelijkse planning te maken. Zijn methode noemt hij de ALPEN-methode: A Activiteiten opschrijven L Lengte (tijdsduur) inschatten P Problemen voorzien (tijd vrijhouden voor onverwachte zaken) E Eindbeslissingen nemen (kiezen waar je je tijd in gaat steken) N Nacontrole (activiteiten die je al een aantal keer hebt verschoven nu uitvoeren of schrappen) Pas daarna gaat hij aan de slag. Zo kan hij bergen werk verzetten.

ALPEN-methode2013-07-18T13:38:51+02:00

Klassiek prioriteitendilemma

Heb je beloofd de notulen te maken van het werkoverleg? Werk dan kort na de vergadering je notities uit in een grof concept. Een verkoopgesprek gehad? Noteer je belangrijkste indrukken uit het gesprek met die klant zodra het kan. Zelfs al hoeft de offerte er pas volgende week naartoe. Waarom? Dit is het klassieke prioriteitendilemma tussen urgente en belangrijke taken. Allicht heb je dringender zaken te regelen, maar nú staat de vergadering of het gesprek je nog helder voor de geest. Over een week echt niet meer. Dan pijnig je je hersenen wat er precies is gezegd en kost die tekst je drie keer zoveel tijd. Je notities uitwerken is dus niet urgent, maar wel belangrijk!

Klassiek prioriteitendilemma2013-06-21T16:41:37+02:00

Affirmatie

Een affirmatie is een tekst die je in gedachten of hardop uitspreekt om jezelf te versterken. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben de baas over mijn agenda.’ Of 'ben goed zoals ik ben.' Een affirmatie kan helpen om niet in negativiteit te verzanden. Daarom formuleer je de tekst altijd positief. Neem de zin ‘Ik neem vanavond een gezonde snack.’ Veel beter dan ‘Ik stop met snoepen!’ Want als je in de affirmatie iets noemt dat je wilt vermijden, blijf je daar juist aan denken. Een affirmatie kan ook van nut zijn om jezelf subtiel te beïnvloeden bij het maken van voornemens. Vermijd daarbij het gebruik van ‘gaan’ of ‘zullen’. Die woorden zijn bedoeld om de toekomst te beschrijven. Ze geven geen krachtige impuls om iets nú te doen. ‘Ik doe vanavond de administratie,’ klinkt bijvoorbeeld steviger dan ‘Ik ga vanavond de administratie doen.’ Dat klinkt alsof je toch nog een escape hebt.

Affirmatie2013-06-21T15:39:10+02:00

Mislukte poging tot efficiency

Als je weet wat er mankeert, wat je daaraan moet doen, hoeveel tijd dat vergt en welke ‘materialen’ je erbij nodig hebt, dan kun je uitrekenen wat iets kost. En als nou iedereen dat doet, dan komt er marktwerking tot stand, gaat de efficiency omhoog en de kosten omlaag. Dat was althans de gedachte achter de introductie van DBC’s (DiagnoseBehandelingCombinatie) in de zorg. Sinds 2005 wordt het ‘zorgproduct’ tegen vaste tarieven in rekening gebracht, wat transparantie zou bevorderen. Maar DBC’s zijn omstreden. De kosten van de zorg daalden niet, integendeel. En alles registreren zorgde juist voor méér bureaucratie. Van keuzevrijheid voor de patiënt is ook geen sprake. Een goedbedoelde maar totaal mislukte poging tot efficiency helaas.

Mislukte poging tot efficiency2013-05-17T15:09:21+02:00

Frappante wetmatigheid

Ken je de stelling dat werk net zo lang duurt als er tijd voor beschikbaar is? De Britse professor Parkinson ontdekte dat principe door het ambtelijk apparaat van het Britse Rijk te bestuderen. Terwijl er in oorlogstijd snel gehandeld werd, nam in vredestijd de doorlooptijd van het werk fors toe. En dat terwijl de omvang van het Britse Rijk juist afnam. Het ging daarbij niet alleen om de duur van het werk, maar ook om de mankracht. Er waren voortdurend meer mensen nodig om hetzelfde werk te doen. Parkinson constateerde dat men elkaar én zichzelf steeds meer werk verschafte. Zijn stelregel: work expands to fill the time available for its completion. We noemen dit ook wel de eerste wet van Parkinson. De professor voorspelde zelfs dat in een bureaucratie het werk met 5-7% per jaar zou toenemen. Hier vind je een aantal voorbeelden die zijn stelling onderbouwen.

Frappante wetmatigheid2019-07-23T12:41:41+02:00

Gewoontes kweken

Je hersenen zijn altijd op zoek naar manieren om gedrag te automatiseren. Er ontstaat dan een ‘geheugenspoor’ tussen de zenuwcellen. Hoe vaker je bepaald gedrag vertoont, hoe dieper het geheugenspoor en hoe gemakkelijker (en onbewuster) dit gedrag gaat. Zo’n automatisch pad wordt niet alleen gebruikt voor gedrag, maar ook voor gedachtes en overtuigingen. Heb je bijvoorbeeld de neiging veel te piekeren, dan schiet je dus steeds sneller in de ‘piekermodus’. Je kunt ook bewust nieuwe automatismen creëren. Die moet je dan wel vaak herhalen voor je van een automatisme kunt spreken. Onderzoek toont aan dat het minstens zes weken duurt voordat een nieuw geheugenspoor enigszins ingesleten is. Lukt het creëren van een gewoonte niet meteen, geef dan niet te snel op. Reeds bestaande geheugensporen kun je activeren, en hoe vaker je dat doet, hoe gemakkelijker het gaat.

Gewoontes kweken2012-12-31T10:21:04+01:00

Delegeren: zo doe je dat

Er zijn een paar manieren om het snel minder druk te hebben. Werk delegeren zou goed kunnen helpen. Maar hier komen we onszelf tegen. Er zijn genoeg mensen om hulp aan te vragen: we doen het alleen niet. Hulp vragen kost namelijk óók tijd. Je moet uitleggen wat de bedoeling is. Je moet accepteren dat het niet op jouw manier wordt gedaan. En waarschijnlijk is die ander er langer mee bezig dan jij. Tja, dan doe je het net zo lief zelf! Het zijn verleidelijke gedachten, maar er klopt weinig van. Door al het werk bij je te houden, houd je het probleem ook in stand. Nu én later. Delegeren is de uitvoering van een taak bij iemand anders neerleggen. Jij blijft echter medeverantwoordelijk voor het eindresultaat: delegeren is dus een vorm van samenwerken. Wat is er nodig om te delegeren? • een gemotiveerde ander die voldoende ter zake kundig is en beschikbaar om taken van je over te nemen; • een duidelijk omschreven taak: met (sub)doelen, kwaliteitseisen, instructies en opleverdata; • vertrouwen in de ander en de ruimte om hem of haar zelfstandig besluiten te laten nemen; • afspraken over tussentijds overleg, manier van begeleiden en evaluatiemomenten. Toon interesse [...]

Delegeren: zo doe je dat2012-09-09T15:56:18+02:00

Topprestatie

Moet je vandaag een topprestatie leveren? Kijk dan eens hoe topsporters dat aanpakken. Zij hebben namelijk altijd hun doel scherp voor ogen en: • maken een planning en houden zich daaraan; • letten op hun gezondheid; • laten zich niet afleiden door onbelangrijke zaken; • nemen genoeg rust voor en na belangrijke piekmomenten. Om met Johan Cruijff te spreken: ‘Tactiek is niet je man uitschakelen ofzo. Nee, het is weten waar je mee bezig bent.’

Topprestatie2012-08-02T15:02:40+02:00
Ga naar de bovenkant