1 mei is niet zomaar gekozen als Dag van de Arbeid. In Noord-Amerika was dat namelijk ’Moving Day’. Op die dag werden arbeidscontracten verlengd, veranderden de arbeiders van baan of betrokken ze een nieuwe woning.
In Europa werd tot de jaarlijkse 1-meiviering besloten in 1889, met als doel de strijd voor de achturige werkdag kracht bij te zetten (in die tijd waren werkdagen van twaalf uur of langer namelijk heel gewoon).

Tegenwoordig werken we in Nederland al lang geen acht uur per dag meer, maar gemiddeld 7,3 uur. Geen wonder dat er niet zoveel belangstelling meer is voor de Dag van de Arbeid! Wij werken het minst van alle Europeanen: 1338 uur per jaar tegenover 2100 in Litouwen. De Nederlanders scoren wel weer bovengemiddeld qua vrijwilligerswerk: vrouwen zelfs een uur meer per week dan het gemiddelde in Europa.