Het eind van het jaar. Tijd voor reflectie en voornemens.
Heb je het afgelopen jaar gedaan wat je van plan was en aandacht besteed aan de dingen die belangrijk voor je waren? Tot welke inzichten ben je gekomen? En hoe ga je het volgend jaar aanpakken? Waar ga jij je energie in steken?

Als je voornemens maakt, maak ze dan zo concreet mogelijk. De kans is zo veel groter dat het je gaat lukken ze uit te voeren, dan wanneer je het alleen bij mooie woorden houdt.