Door een klein oponthoud kan je planning flink in de war raken. Van het een komt het ander en voor je het weet loop je hopeloos achter. Hoe stop je die rij omvallende dominosteentjes?
Al ligt de bron van het probleem wellicht buiten jouw invloedssfeer, dat betekent niet dat je er niets aan kunt doen. Loopt een vergadering uit zodat je te laat dreigt te komen voor een volgende afspraak? Excuseer je en zeg dat je weg moet. Belt een klant met een vraag waar alleen een uitgebreid antwoord op past? Vraag wanneer je hem terug kunt bellen.
Zorg dat je je prioriteiten helder hebt. Laat anderen niet jouw dominosteentjes omgooien.