Stel: je hebt morgen om 14:00 uur een vergadering op een ander locatie. Wat betekent dat voor je planning?

1) Ten eerste zul je de vergadering moeten voorbereiden: de notulen van de vorige keer lezen, de stukken bestuderen en de agenda bekijken. Benodigde tijd minimaal een halfuur.
2) Het kost tijd om op je bestemming te komen, en misschien zit het verkeer tegen. Een parkeerplaats vinden kan ook lastig zijn. Tel bij de benodigde reistijd dus voor de zekerheid 20 minuten op.
3) De vergadering duurt twee uur en loopt vast iets uit. Daarna zul je ongetwijfeld met iemand napraten.
4) Het is de vraag of het nog zin heeft om naar je werkplek terug te reizen – in de spits. In elk geval moet je de vergaderstukken opruimen en de acties inplannen: vanmiddag of morgenochtend vroeg.

Op het oog neemt de vergadering in je agenda slechts twee uur in beslag. Maar al rekenend kom je uit op minstens het dubbele. Een kwestie van doorrekenen!