Voor sommigen heeft het woord ‘principe’ een negatieve bijklank. Die persoon is inflexibel, denken we dan. Of ‘goh, wat lastig, zo’n principiële gast.’ Maar onder ons oordeel zit ook een stukje afgunst. Principieel zijn is niet altijd makkelijk. Het vraagt dat je sterk in je schoenen staat. Je voelt wel dat principes op het vlak van timemanagement best zinvol kunnen zijn!

Het prettigegemak is goed van principes is dat je er niet over na hoeft te denken. Je eet bijvoorbeeld principieel geen vlees. Je geeft niet, of juist wel aan liefdadigheid. Zulke afspraken met jezelf maken beslissen makkelijker. Een principe is immers een gewoonte!

Principes zijn persoonlijk, maar voor het stellen van prioriteiten op je werk zijn dit heel bruikbare:
> Ik beslis pas als ik alle werkzaamheden in beeld heb. Niet zomaar beginnen, eerst nadenken dus.
> Ik wil bij elke taak het tijdpad weten. Zonder planning kan ik de prioriteit niet bepalen.
> Ik geef voorrang aan mijn eigen werk, hoe graag ik andere mensen ook help.

Het mooie is: een goed principe voel je tot in je tenen en is zo evident dat opvolgen een makkie is. Je hebt vast zelf ook principes. Maak ze eens expliciet!