‘In plaats van te zeggen: “Zit daar niet zomaar, ga iets doen”
zouden we het tegenovergestelde moeten verlangen:

“Doe niet zomaar iets, ga zitten!” ’

Zenmeester Thich Nhat Hanh (1926)