‘Go back to your work!’ Betrapt. Een momentje van verslapte aandacht en de app Forest: Stay focused spreekt me bestraffend toe: ‘Put down your phone!’. Na twintig minuten zonder de telefoon te ontgrendelen heb ik vijf bonuspunten verdiend, die ik terugzie als een boompje in een virtueel bos. Het bos dat zo ontstaat, het groeiend aantal focusminuten en de vermaningen helpen mij om mijn aandacht bij deze Tip van de week te houden.

bomenNu is niet de telefoon maar e-mail mijn grootste afleider. Ook al heb ik alle notificaties uitstaan, bij elk energiedipje betrap ik me op de neiging om berichten op te halen. Gedragswetenschappers noemen dit variabele bekrachtiging: omdat er nu eens niks is, dan eens wel, ga je vaker kijken.

Een primaire reactie, gericht op het verkrijgen van een ‘beloning’, maar ik baal er wel van dat ik zoveel moeite heb om me te focussen op één ding. Concentratievermogen is een van de vele executieve functies, een reeks cognitieve processen die plaatsvindt in het voorste deel van je brein. Geen anatomische structuur, maar een theoretisch model dat helpt om te begrijpen hoe doelgericht gedrag rijpt gedurende (met name) de kinder- en pubertijd.

Echter: sommige executieve functies blijven zwakker dan anderen, ook wanneer de hersenen min of meer voltooid zijn. Dat vraagt om volwassen actie! Dus tackelde ik mijn matige concentratievermogen al herhaaldelijk door middel van een schrijfretraite. Een concrete ‘gewenste situatie’, minimale afleiding, veel tijd, de een of andere focusapp en (soms) een maatje zetten me in een goede werkmodus.

Ik gebruik de menselijke gevoeligheid voor beloning en geef mezelf bonuspunten, bloemetjes, een pauze of iets anders bemoedigends om mezelf tot verstandig gedrag te verleiden. Van lieverlee komen er boeken, trainingen en scripties tot stand.

Dat is dan weer een beloning op zich! De Tip van de week is dus:

Fop je brein en verleid jezelf tot verstandig gedrag

PS: Wil je meer weten over executieve functies? Ik haalde ze uit ‘Slim maar… versterk je executieve functies en vergroot je succes! (volwasseneneditie).’  Het boek bevat veel tips en voorin vind je een eenvoudig testje om je eigen functioneren in kaart te brengen. Je mag mij natuurlijk ook om hulp vragen. Op het vlak van afleiding ben ik ervaringsdeskundig ;-).

Vaker tips ontvangen? Abonneer je op de Timemanagementtip van de week.