Vergaderen doet niemand voor zijn plezier. Houd een vergadering dus zo kort mogelijk. Dat begint al bij de voorbereiding. Geef naast de standaardaspecten (waar, wanneer, met wie) ook per agendapunt het vergaderdoel. Dus meld niet alleen het onderwerp, maar ook waarom het aan de orde zal komen en hoeveel tijd er voor dit onderwerp is gereserveerd. Bekende vergaderdoelen zijn: brainstormen, informatie verstrekken, mening vormen, draagvlak kweken, taken verdelen, besluit nemen.
Effectieve vergaderingen duren niet langer dan 1,5 uur en bevatten maximaal zeven (besluit)punten. Begin op de afgesproken tijd (dus niet wachten op laatkomers!) en stop ook op tijd. Natuurlijk zorg je ervoor dat iedereen ruim van tevoren de agenda plus bijbehorende stukken heeft ontvangen. Want een onvoorbereide vergadering? Dat is pas echt zonde van ieders tijd!