Schrijf je teksten over je vak met als doel te informeren? Verplaats je dan bij het schrijven in je lezer. Maak het allemaal niet te ingewikkeld als dat niet nodig is. Met een helder geschreven tekst bereik je je doel beter.

• Vertel wat je doel is, en verwijs daar regelmatig naar.
• Geef aan het begin een samenvatting.
Mensen met tijdgebrek zullen volstaan met het lezen van het begin.
• Vat bij langere teksten af en toe samen.
• Verduidelijk afkortingen en wees spaarzaam met jargon.
• Maak zinnen niet langer dan 24 woorden.
Langere zinnen worden al snel onoverzichtelijk.
• Gebruik tussenkopjes om een nieuw thema in te luiden.
• Gebruik signaalwoorden als omdat, maar, hoewel om verbanden te leggen.