Schrijf je taken en notities niet op losse velletjes. Papiertjes hebben om op de grond te dwarrelen of tussen de stapels zoek te raken, en post-its de onhebbelijke gewoonte om hun kleefkracht te verliezen, al heb je ze nog zo decoratief rondom je monitor geplakt. Na verloop van tijd merk je die plakkertjes trouwens helemaal niet meer op.
Maak een onderscheid tussen taken en notities. Noteer taken in een takenboek of -planner. En schrijf telefoonnummers, namen of adressen direct daar waar je ze weer nodig hebt: in je agenda, je mobiel of adressenboek.