De deelnemers aan mijn trainingen vallen grofweg uiteen in twee groepen. De ene groep wil het liefst een diagnose en een receptje. Ze vissen uit de training één of enkele tips en technieken en gaan daarmee aan de slag. Het gaat hen om het resultaat en ze zijn reuzeblij met quick wins.

mengpaneelVoor de andere groep is de weg de bestemming. Ze nemen deel omdat ze tegen hun eigen beperkingen aanlopen, maar verwachten geen panklare oplossingen. Zij zijn al content als ze aan het denken worden gezet.

Met de tweede groep kan ik het beste uit de voeten, dat geef ik eerlijk toe. Wat bij iemand past is voor iedereen anders, en ik houd ervan dat puzzeltje te leggen. Ik noem dat: ‘aan de knoppen draaien’.

Een cliché wellicht, maar stel je een mengpaneel voor met ingangen voor kennis, motivatie, vaardigheden, je fysieke en sociale omgeving, je persoonlijkheid en je patronen verankerd in ervaringen. Die compontenten spelen allemaal een rol bij timemanagement!

Je kunt jouw eigen mengpaneel pas afregelen als je weet wat alle schuifjes doen en wat het effect daarvan is. En dat vergt dus heel wat onderzoek: in jezelf welteverstaan. Vragen die je jezelf daarbij kunt stellen zijn:

  • Waar zit mijn valkuil? Waartoe laat ik me (te) gemakkelijk verleiden?
  • Waar zit mijn ergernis? Hoe kan ik daar het verstandigste mee omgaan?
  • Waar zit mijn angst? Wat moet ik eerlijk onder ogen zien?
  • Waar zit mijn zwakte? Hoe kan ik daarvoor compenseren?
  • Waar zit mijn behoefte? Hoe maak ik dat aan anderen kenbaar?
  • Waar word ik blij van? Hoe regel ik daar meer van voor mezelf?

Zo ontdekte een ondernemer die worstelde met uitstelgedrag dat ze gemakkelijker in actie kwam wanneer ze haar medewerkers betrok. Ze slikte haar trots in en ineens ging alles weer stromen. Een andere klant ging bij zichzelf te rade om beter ‘nee’ te kunnen zeggen. Tot zijn verrassing verliep dat probleemloos toen hij het zichzelf eenmaal had toegestaan.

Zo ontstaan er via zelfreflectie mooie inzichten (en daar kun je dan natuurlijk wel praktische tools bij zoeken). Mijn tip is dus:

Leer je eigen mengpaneel bedienen

Wanneer je jezelf goed kent, kun je je leven steeds beter inrichten naar je waarden, hierover relaxter het gesprek aangaan, gemakkelijker je doelen behalen en meer tevreden zijn met het resultaat. Welk instrument en welke techniek je dan inzet om de tijd te managen is uiteindelijk maar bijzaak.

PS: Heb je een heel gewoon, praktisch probleem en zoek je een oplossing? Raadpleeg dan het register met timemanagementtips.