Onnodige irritaties, verwarring, ruzie zelfs omdat een mailtje anders geïnterpreteerd wordt dan je bedoelde. ‘Veel conflicten wortelen in misverstanden’ is een waarheid als een koe.
Als een mail sterke gevoelens bij jou oproept, stuur dan nooit direct een mail terug. Laat het een poosje rusten of slaap er een nachtje over. Dan zie je zaken helderder en kun je over wellicht niet zo tactisch gekozen woorden heenstappen. Nog beter is het om bij de afzender langs te gaan of op te bellen. Je kunt dan makkelijker uitleggen wat je geraakt heeft en de ander kan er direct op reageren.

Tot slot: vertrouw niet op de discretie van een ander als je per e-mail vertrouwelijke opmerkingen maakt. Eén druk op de knop en je persoonlijke bespiegelingen zijn publiek geheim.