Traditiegetrouw leunen we sterk op de linkerhersenhelft bij het verwerven en onthouden van informatie: het rationele, logische en analytische deel. Maar eigenlijk is dat niet zo handig. Uit onderzoek weten we namelijk dat informatie die aan beelden is gekoppeld, veel makkelijker wordt opgenomen in het permanente geheugen. En beelden vinden we in de rechterhersenhelft. De meest optimale manier voor leren is dus de linker- en rechterhersenhelft te laten samenwerken.
Een techniek als Mind Mapping maakt daar handig gebruik van. In plaats van uitvoerig notities te maken tijdens een lezing of brainstormsessie, noteer je sleutelbegrippen in een visueel schema. Dat gaat zo: schrijf in het midden van het blad het onderwerp met daaromheen andere trefwoorden. Gebruik pijltjes, woorden, verhaaltjes, symbolen, kleur of zelfs rijm om relaties te leggen. Dankzij Mind Mapping zie je sneller verbanden en structuren en onthoud je veel, veel meer.