Er ligt een dik boek op tafel. De titel is: Het nieuwe organiseren. Mijn vriendin heeft het meegenomen naar het huisje waarin we onszelf dit weekend hebben opgesloten om, elk afzonderlijk, aan onze studie te werken. Het boek bespreekt de beperkingen van traditioneel georganiseerde organisaties en zet daar een ‘nieuwe’ vorm van organiseren tegenover. Eentje waarbij de strategie leidend is, maar de medewerker veel meer vrijheid krijgt om doelen te helpen realiseren.

regelsMijn vriendin is manager en heeft bakken ervaring met het implementeren van zelforganiseren – ook trouwens met de weerstand die daarbij komt kijken. Ook al hebben organisaties vaak zelf voor deze benadering gekozen, het loslaten van de controle is allesbehalve gemakkelijk, zegt ze.

We kunnen elkaar de hand schudden, want ik zie op de werkvloer welke uitwerking te veel controle heeft op mensen. Je steeds moeten verantwoorden, dingen moeten doen waar je niet achter staat, problemen zien maar geen mandaat krijgen om ze op te lossen… het levert ontevreden medewerkers op die zich (soms) als slachtoffer gaan gedragen.

Toch zijn er voorbeelden waarbij zelforganiseren wel een doorslaand succes is. Van nabij maak ik mee hoe goed Buurtzorg functioneert, zonder managers en met kleine zelfsturende teams. Soepel worden kleine probleempjes rond de zorg voor mijn moeder opgelost en waar nodig overige zorgprofessionals ingefietst. Nul rompslomp, adequate en persoonlijke zorg. We hebben er het volste vertrouwen in en mijn moeder overlaadt ’de Buurtzorgmeisjes’ met complimentjes.

Het nieuwe organiseren is nog lang geen gemeengoed, maar het is wel de richting die we op gaan: in bedrijven en in de maatschappij. Met meer handelingsvrijheid, meer vertrouwen, meer eigen initiatief. Het klinkt te mooi om waar te zijn en daarom kan ik me vreselijk goed voorstellen dat het voor medewerkers in loondienst slechts de zoveelste reorganisatie betekent. Of weer een trend waar we over een paar jaar niets meer van horen.

En toch zie ik juist voor mensen op de werkvloer enorm veel kansen op minder werkdruk, meer werkplezier, een sterker gevoel van professionele competentie, kortom een winstspiraal.

Wat kun je nu al doen om meer ‘nieuw organiseren’ in je werk te krijgen? Zomaar een greep:

  • Bespreek in denktanks hoe jullie terugkerende bottlenecks kunnen voorkomen;
  • Vraag eens wat je beslisruimte is zodat je minder af hoeft te stemmen;
  • Kom met een constructief alternatief als je iets onzinnig vindt en ga bouwen aan verbetering;
  • Vraag iemand tegen wie je opkijkt of hij of zij jouw mentor wil zijn – zoek steun en een klankbord voor je ideeën;
  • Steek je energie in zaken waar je invloed op hebt;
  • Zoek uit wat je echt leuk vindt en ga je daarmee onderscheiden.

Kortom:

Trek de regie naar je toe aan ga het zelf organiseren  

Lukt het niet om meer regie te krijgen, mis je toch nog werkplezier of trek je aan een dood paard? Ga na of er misschien een misfit is tussen wat je doet en wat je zou willen doen. Spannend om te onderzoeken, maar (lang) met spanning naar je werk gaan? Dat geeft geen winst- maar juist een verliesspiraal.

Vaker tips ontvangen? Abonneer je op de Timemanagementtip van de week. Of lees Het ABC van plannen, organiseren en optimaliseren.