Het effect van werkplekcoaching is goed voelbaar, maar moeilijk meetbaar. Een paar jaar geleden heb ik daarom samen met een van mijn klanten meegewerkt aan een onderzoek van TNO naar de kosteneffectiviteit van werkplekcoaching, in opdracht van de beroepsvereniging van professional organizers, de NBPO.
Ben TiggelaarIn onze business case bleek de terugverdientijd van een dagdeel begeleiding slechts drie maanden te zijn! Bijvoorbeeld omdat de organisatie met evenveel medewerkers meer werk aan kon, uitval werd voorkomen of het welzijn van werknemers toenam.

Hoewel het nog steeds om schattingen gaat, ben ik trots op deze resultaten. Inmiddels zijn ze gepubliceerd op onder andere Managementonline.nl. Ook Ben Tiggelaar schreef in de Intermediair over zijn ervaringen met mij. Nog weer later deed de beroepsvereniging een eigen kleinschalig onderzoek naar effectiviteit. Opnieuw werkte een grote groep van mijn klanten hieraan mee en ook dit onderzoek was positief.
Kortom, werkplekcoaching is een interessant alternatief voor een timemanagementtraining. Het verdient een plek in de kaartenbak van elk HR-professional. Werkdrukpreventie in één dagdeel: het kán.