Je hebt misschien wel eens gehoord van Eisenhower, president van Amerika in de jaren vijftig. Hij is hier misschien nog wel bekender vanwege zijn prioriteitenmatrix, waarover hij zei: ‘Most things which are urgent are not important, and most things which are important, are not urgent’. Zijn matrix is nog steeds een geliefd instrument om prioriteiten in kaart te brengen.

prioriteitenmatrixDe prioriteitenmatrix bestaat uit vier kwadranten:
1. Crisiskwadrant: belangrijke en urgente taken
2. Waardekwadrant: belangrijk, maar niet urgente taken
3. Afleidingskwadrant: niet belangrijk, wel urgent
4. Tijdverspillingskwadrant: niet belangrijk en niet urgent

De taken uit het eerste kwadrant roepen het hardst om actie. Maar het zijn de taken uit het tweede kwadrant die de kern van je functie vormen. Werkzaamheden uit het derde kwadrant laten zich goed delegeren, terwijl je in het vierde kwadrant werk vindt als je echt niets beters te doen hebt.

En herken je dit? Als je in het eerste kwadrant werkt, pompt de adrenaline door je aderen, in het tweede kwadrant voel je je voldaan en tevreden en in het derde kwadrant bekruipt je juist een gevoel van irritatie of frustratie. Ben je in het vierde kwadrant bezig? Schaamte of schuldgevoelens zijn je deel.