In je functie moet je misschien veel telefoontjes afhandelen. Met deze tips kom je professioneel over.

• Neem snel op. Lang wachten irriteert bellers.
• Spreek rustig en duidelijk. Noem altijd de bedrijfsnaam. Als je je voornaam gebruikt, geef dan ook je achternaam.
• Houd pen en papier bij de hand en noteer de datum, de naam van de beller, de aanleiding en de afspraken die jullie samen maken. Wie weet word je na het gesprek wel afgeleid; zo kun je niets vergeten.
• Laat je niet afleiden terwijl je telefoneert. De ander merkt dat direct.
• Bij een inkomend gesprek leg jij zelf als laatste neer. Zo kan de ander nog even nagaan of hij de benodigde informatie heeft.