Je hebt misschien wel eens gehoord van SMART. De letters staan voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Tijdgebonden en Realistisch. De SMART-methode wordt gebruikt als ‘checklist’ om bruikbare doelen te formuleren.
Een SMART geformuleerde doelstelling omschrijft een concreet en meetbaar doel (bijvoorbeeld: het verhogen van de verkoop van webcams voor de horeca), heeft een kwantitatief element (1.000 exemplaren meer verkopen) en een begin- en een eindtijd (tussen 1 juli 2009 en 1 juli 2010). Bovendien is het een realistisch doel (de markt is groot genoeg) en acceptabel (met de huidige verkoopafdeling is het te realiseren).
Niet alle doelen zijn geschikt om SMART te formuleren. Ontwikkelingsdoelen zijn bijvoorbeeld minder goed meetbaar en bevatten geen kwantitatief element. Een kwestie van uitproberen dus.