Goed nieuws

In de zomer van 2020 studeerde ik af als psycholoog BSc. Dat was natuurlijk net niks, dus al snel stoomde ik door naar de master, in de richting Arbeids- en Organisatiepsychologie. Mijn eerste vak is duurzame inzetbaarheid. De centrale vraag hierbij is hoe werknemers met behoud van gezondheid en welbevinden in huidig en toekomstig werk zo optimaal mogelijk kunnen (blijven) functioneren. Daarbij maakt de cursus gebruik van een tamelijk nieuwe benadering: de positieve psychologie. Verfrissend, want als het gaat om het bevorderen van gezondheid denken we vooral aan het vermijden van een negatieve toestand. We gaan pas aan de slag als er iets mis is: gezondheidsprofessionals noemen dit curatie. Of we pikken de risicogroepen eruit en gaan daar preventief iets mee doen. Positieve psychologie gaat juist uit van amplitie: het versterken, bevorderen of vermeerderen van positieve toestanden in plaats van het voorkomen van negatieve. En rara: in organisaties zijn gelukkige, opgewekte of bevlogen mensen ook plezierigere, actievere, loyalere en productievere werknemers! Al die effecten samen versterken elkaar ook weer. Kijk maar eens naar de illustratie hierboven. Het figuurtje met de glimlach springt eruit, en niet alleen omdat-ie geel is. Het goede nieuws is, dat je zelf heel veel kan doen [...]