Hyperlinks

Aangenaam kort wordt je mail als je verwijst naar een interne link of webpagina waar men verder kan lezen. Dat heet een hyperlink, en je maakt hem zo: Klik in Outlook op Invoegen / Hyperlink. Er opent zich een veld met ‘Weer te geven tekst’. Type in het bovenste veld de weer te geven tekst, bijvoorbeeld filmpje / bestand / meer informatie. Type of plak het adres in het onderste veld en klik op OK. Het kan nog sneller: om een link te koppelen aan een woord in de tekst, zet je de cursor in het woord. Klik op  ALT + N + I of Cmd-K op de Mac. Hetzelfde veld opent zich, maar nu hoef je alleen de link in te vullen. Klik op OK en het woord is gemarkeerd als een link.

Hyperlinks2016-05-08T09:15:07+02:00

Snel in Excel

Wil je in Excel een overzicht met kolommen van januari tot december maken? Gebruik de Vulgreep. Typ ‘januari’ in een cel. Klik op de cel en schuif de muis naar de rechteronderhoek waardoor de muisaanwijzer verandert in een klein plusteken. Trek de ingedrukte muis omlaag of naar rechts en daar staat je rij. Voor een serie data werkt dit ook. Cellen van 1 tot 100 nummeren? Het principe is gelijk. Houd nu de Ctrl-toets ingedrukt als je de muis naar beneden trekt. Zonder die toets komt er namelijk honderd keer ‘1’ te staan.

Snel in Excel2014-12-17T12:16:52+01:00

Plan je succes

Dat een kunstenaar geregeld met ongekamde haren te laat op afspraken verschijnt, vindt niemand een probleem. Dat licht-chaotische heeft wel iets charmants, toch? Zo’n creatieveling moet je niet te veel aan banden leggen. Maar promovenda Floor Beeftink bewees dat die gedachte onjuist is. Ze onderzocht de planningsgewoontes van jonge ingenieurs en architecten en ontdekte dat er een duidelijke link is tussen planning en succes. Inspiratie laat zich weliswaar niet plannen, maar door taken te laten bezinken en op tijd te hervatten, haalden degenen die planden hun deadlines makkelijker en zonder veel stress. De minder georganiseerde werkers hadden daar door het gebrek aan structuur juist moeite mee. Chaos is dus geen voorwaarde voor creativiteit.

Plan je succes2014-11-13T14:51:42+01:00

Gewenst gedrag

Vervelend dat sommige mensen blijven hangen in slechte gewoontes. Hoe zorg je ervoor dat ze het gewenste gedrag wél vertonen? Hun halflege koffiebekers zelf opruimen en lege dozen kopieerpapier netjes in de papierbak doen? Door het gedrag uitnodigend te maken. Dat suggereert tenminste het succes van Holle Bolle Gijs met ‘Papier Hier’. Of de Blikvanger langs het fietspad (een vlindernet om lege blikjes in te gooien). En het geweldige filmpje van The Fast Lane levert helemaal overtuigend bewijs. Met een beetje creativiteit gaan mensen vaak wél over tot het gewenste gedrag. Analyseer gewoontes van jezelf en je medemens en denk eens out-of-the-box om jezelf en anderen te verleiden tot gewenst gedrag.

Gewenst gedrag2014-08-21T08:08:32+02:00

Opruimdiscipline

Leer je kinderen al jong opruimen. Daar pluk je zelf de vruchten van en de kinderen op de lange termijn ook. Waarom opruimen bij de opvoeding hoort? • om het weer gezellig te maken; • om te voorkomen dat losse onderdelen zoekraken; • om schoon te kunnen maken; • om te voorkomen dat iemand op het speelgoed trapt. Help je kinderen door samen een beginnetje te maken en geef ze een compliment als het speelgoed is opgeborgen. Wil het niet zo lukken met opruimen of stuit je op tegenstand? Maak dan eens een punt door ’s avonds al het achtergebleven speelgoed te verzamelen in een krat. Met zo’n onderpand kun je vast tot goede afspraken komen!

Opruimdiscipline2014-01-03T20:07:56+01:00

Laat een restje over

Besef dat je je tijd niet per se effectief gebruikt als je je werk helemaal afrondt voor je naar huis gaat. Zeker niet als je langer doorwerkt om iets af te krijgen. Ten eerste gaat na acht uur werken je effectiviteitscurve achteruit. Je tempo gaat omlaag en je bent minder alert. De tweede reden is pure tactiek. Als je een taak niet helemaal afmaakt, pak je hem de volgende dag makkelijker op dan wanneer je met iets volkomen nieuws moet beginnen. Zie het als stationair warmdraaien in de ochtend – je kunt met relatief weinig moeite snel een taak afvinken en onderwijl op gang komen.

Laat een restje over2014-01-03T20:00:37+01:00

ALPEN-methode

Het kost de Duitse schrijver Lothar Seiwert gemiddeld acht minuten om een dagelijkse planning te maken. Zijn methode noemt hij de ALPEN-methode: A Activiteiten opschrijven L Lengte (tijdsduur) inschatten P Problemen voorzien (tijd vrijhouden voor onverwachte zaken) E Eindbeslissingen nemen (kiezen waar je je tijd in gaat steken) N Nacontrole (activiteiten die je al een aantal keer hebt verschoven nu uitvoeren of schrappen) Pas daarna gaat hij aan de slag. Zo kan hij bergen werk verzetten.

ALPEN-methode2013-07-18T13:38:51+02:00

Schake(le)n

Door bij schaken een paar zetten vooruit te denken, is de kans groter dat je het spelletje wint. Ook in andere situaties is het slim om een paar stappen vooruit te denken. Stel dat je plan A in gang zet, wat voor reacties kun je dan verwachten? En wat zouden de gevolgen kunnen zijn? Heb je voor elk scenario je vervolgstap doorgedacht? Door te anticiperen op de toekomst zijn de verrassingen kleiner. Zo worden winnaars geboren.

Schake(le)n2013-07-18T13:28:15+02:00

Klassiek prioriteitendilemma

Heb je beloofd de notulen te maken van het werkoverleg? Werk dan kort na de vergadering je notities uit in een grof concept. Een verkoopgesprek gehad? Noteer je belangrijkste indrukken uit het gesprek met die klant zodra het kan. Zelfs al hoeft de offerte er pas volgende week naartoe. Waarom? Dit is het klassieke prioriteitendilemma tussen urgente en belangrijke taken. Allicht heb je dringender zaken te regelen, maar nú staat de vergadering of het gesprek je nog helder voor de geest. Over een week echt niet meer. Dan pijnig je je hersenen wat er precies is gezegd en kost die tekst je drie keer zoveel tijd. Je notities uitwerken is dus niet urgent, maar wel belangrijk!

Klassiek prioriteitendilemma2013-06-21T16:41:37+02:00

Frappante wetmatigheid

Ken je de stelling dat werk net zo lang duurt als er tijd voor beschikbaar is? De Britse professor Parkinson ontdekte dat principe door het ambtelijk apparaat van het Britse Rijk te bestuderen. Terwijl er in oorlogstijd snel gehandeld werd, nam in vredestijd de doorlooptijd van het werk fors toe. En dat terwijl de omvang van het Britse Rijk juist afnam. Het ging daarbij niet alleen om de duur van het werk, maar ook om de mankracht. Er waren voortdurend meer mensen nodig om hetzelfde werk te doen. Parkinson constateerde dat men elkaar én zichzelf steeds meer werk verschafte. Zijn stelregel: work expands to fill the time available for its completion. We noemen dit ook wel de eerste wet van Parkinson. De professor voorspelde zelfs dat in een bureaucratie het werk met 5-7% per jaar zou toenemen. Hier vind je een aantal voorbeelden die zijn stelling onderbouwen.

Frappante wetmatigheid2019-07-23T12:41:41+02:00
Ga naar de bovenkant