Stel dat je een waslijst telefoontjes moet afwerken. Hoe ga je efficiënt te werk?

• Maak een lijst van mensen of instanties die je wilt bellen.
• Bereid elk gesprek voor. Bedenk wat je van de ander wilt weten. Welk resultaat heb je voor ogen? Schrijf op wat je wilt vragen en houd de benodigde stukken onder handbereik.
• Begin het gesprek direct met de aanleiding. ‘Dag Marjan, ik bel over …’
• Maak notities tijdens het gesprek en verwerk ze als je hebt neergelegd in je takenlijst. Duurt de taak korter dan vijf minuten? Voer hem dan direct uit.
• Is iemand niet aanwezig? Verspil niet te veel tijd aan het achterna bellen, maar zet hem op de lijst voor het volgende belrondje. Of stuur een mailtje voor een belafspraak.

Meer tips om professioneel te bellen vind je hier.