Soms is het noodzakelijk een beetje extra druk op de ketel te zetten. Bijvoorbeeld tijdens een vergadering of bij het opzetten van een project. Je kunt bijvoorbeeld een tijdbewaker aanwijzen of een harde deadline meegeven. Daarmee creëer je de juiste focus en een gezamenlijke drive om tot een snelle oplossing te komen.
Deze timemanagementtechniek wordt ook wel timeboxing genoemd. Bij Time box management gaat het erom dat je het werk binnen een beperkte tijd realiseert. Het eindresultaat is dus minder belangrijk. Dat helpt vooral als je de neiging hebt tot perfectionisme of uitstelgedrag, veel tijd nodig hebt om met ideeën te komen of als je gebonden bent aan een strikte tijdslimiet.