Echt: weinig mensen hebben genoeg aan een half woord. Want iedereen interpreteert informatie op zijn eigen manier, heeft andere ideeën over hoe je iets aanpakt.
Zorg er dus voor dat beide partijen dezelfde verwachtingen hebben. Leg afspraken of overeenkomsten vast en vraag de ander om commentaar op je weergave ervan. Vooraf tijd investeren in verwachtingsmanagement voorkomt achteraf concluderen dat dit resultaat helemaal niet de bedoeling was.