Je wilt vanavond je administratie doen, maar je leidinggevende vraagt je om over te werken. Een collega wil graag dat je hem ergens mee helpt, terwijl je eigenlijk iets heel anders van plan was.
Als iemand je iets vraagt, is het lastig om daaraan geen gehoor te geven. Het is blijkbaar makkelijker om nee te zeggen tegen jezelf dan nee tegen een ander! Toch is het nodig dat je je telkens afvraagt wiens belang zwaarder weegt. Je eigen activiteit laten varen is de makkelijkste optie. Maar als jij jezelf wegcijfert, komt er van je eigen plannen nooit iets terecht. En dat gaat uiteindelijk toch wringen.