Waar ik voor sta

Basiscompetenties

Kenniswerkers zijn extra kwetsbaar voor mentale overbelasting en werkstress. Ze krijgen enorm veel informatie te verwerken. Het werktempo is hoog, de waan van de dag regeert. Zo is in veel organisaties een patroon van overvragen ontstaan. Dat maakt grenzen stellen lastig.

Basiscompetenties als plannen en organiseren helpen de moderne professional om meer grip op zijn leven te krijgen. Maar dan moeten we niet langer voetstoots aannemen dat iedereen deze vaardigheden zomaar beheerst. Daar is het leven veel te complex voor.

Overzicht

Ik train mensen om vanuit overzicht te werken. Dan nemen ze betere beslissingen, ervaren ze meer eigenwaarde en kunnen ze hun regierol weer pakken. Zo kan de werkgever vormgeven aan preventie en sturen op productiviteit met behoud van welbevinden en werkplezier. Daar is in de eenentwintigste eeuw meer dan ooit behoefte aan.

Persoonlijke aandacht

Waar mensen kampen met stress is persoonlijke aandacht nodig. Daarom vind ik dat elk bedrijf van omvang een professional organizer in dienst zou moeten hebben. Met een interne organizer beschikken bedrijven immers over een laagdrempelige, effectieve interventie om overspannenheid en burn-out te helpen voorkomen.

Als vacature zul je het misschien nog niet in de krant zien staan. Maar in elke organisatie werken mensen met een aangeboren talent voor overzicht. Ze zijn geïnteresseerd in slimmer werken. Waarom zou je het beschikbare potentieel niet benutten om minder georganiseerde collega’s op weg te helpen? Speciaal hiervoor heb ik een opleiding ontwikkeld, de opleiding tot Interne Business Organizer.

martine-vecht

Martine Vecht
06 19 01 26 26

Iedere situatie is anders. Een standaardoplossing is daarom zelden een goede oplossing. Graag ga ik met je in gesprek om te kijken hoe ik je zo goed mogelijk kan helpen met een op maat gesneden aanpak.

Zet de eerste stap, neem contact op!