Privacyverklaring School voor Organizing

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens de School voor Organizing van haar relaties verwerkt, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we deze gegevens beschermen.

Kort samengevat: wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over de School voor Organizing

De School voor Organizing is een handelsnaam van Martine Vecht.

Onder deze handelsnaam worden de volgende diensten aangeboden:

 • workshops, trainingen en meerdaagse opleidingen
 • individuele begeleiding op locatie of per telefoon/Skype
 • online verkoop van producten zoals boeken en ondernemersactiviteiten
 • abonnementen op nieuwsbrieven en minicursussen

Martine Vecht beheert de volgende websites:

 • www.martinevecht.nl
 • www.schoolvoororganizing.nl

en haar eigen gegevens zijn:

Martine Vecht
Graaf Florisweg 66
2805 AM Gouda
info@schoolvoororganizing.nl

KvK-nummer: 24368030

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer iemand zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een minicursus

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert

Voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven. IP-adres en locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden. De laatste drie cijfers van het IP-adres worden geanonimiseerd.

Wanneer iemand een brochure aanvraagt of een contactformulier invult

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert

Deze persoonsgegevens gebruiken we om de gevraagde informatie toe te sturen of om contact op te nemen voor het bespreken van vragen over onze producten of dienstverlening. We zullen iemand nooit automatisch toevoegen aan onze nieuwsbriefabonnees; daarvoor is een actieve handeling van de persoon zelf nodig.

Wanneer iemand een boek bestelt of zich inschrijft voor een ondernemersactiviteit

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert

Wij gebruiken WooCommerce om de bestelling af te wikkelen en een factuur te genereren. Gegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van een inschrijving, bijvoorbeeld om een presentielijst aan te leggen. Daarna zullen we indien nodig informatie over de activiteit te sturen.

Bij een betaling in de webshop worden bezoekers voor de transactie verwezen naar de website van Sisow (een zogenaamde Payment Processor) door middel van een beveiligde verbinding. Betaalgegevens (IDEAl of Bancontact-gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en ze worden ook niet opgeslagen.

Alle gegevens worden een maand na dato verwijderd van onze server. We bewaren inschrijfformulieren wel om geïnteresseerden na afloop van de activiteit een enkele keer te attenderen op onze overige activiteiten.

Wanneer iemand zich inschrijft voor een training of een meerdaagse opleiding:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat bezoekers onze site benaderen
 • Overige persoonsgegevens die zelf verstrekt worden, bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch. Het gaat dan om bijvoorbeeld dieetwensen, geboortedatum, functie en betaalgegevens (bij automatische incasso)

Wij gebruiken deze gegevens om de inschrijving te verwerken, een factuur te genereren, een intakeformulier toe te sturen en informatie over de training te verstrekken. De gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van een inschrijving, bijvoorbeeld om een presentielijst aan te leggen of formulieren te versturen.

Wanneer iemand zichzelf opgeeft voor individuele coaching of hiervoor wordt opgegeven:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Functie
 • Aantal jaar in dienst / zelfstandig
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die iemand zelf verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over de gezondheid, indien relevant. Deze vallen in de Wet AVG onder bijzondere persoonsgegevens

Wij verzamelen deze gegevens in een persoonlijk intakegesprek, en niet via een formulier op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de betrokkene daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft, bijvoorbeeld omdat dit nodig is voor rapportage aan derden. Daarnaast gebruiken we de gegevens om na afloop van de begeleiding een evaluatieformulier te sturen en voor borging enkele maanden na afloop.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De School voor Organizing neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft een reeks maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@schoolvoororganizing.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken

De sites van School voor Organizing gebruiken alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy, en daarom hoeven wij je gelukkig niet lastig te vallen met hinderlijke cookiebanners of cookiewalls. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden. We gebruiken ook enkele cookies om de technische werking van de website te optimaliseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Wil je de cookies na afloop van je bezoek aan onze sites verwijderen, gebruik dan de combinatietoets CTRL+Shift+DEL.

Delen van persoonsgegevens met derden

De School voor Organizing verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven of personen die de gegevens van onze klanten verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Onze verwerkingspartners zijn:

 • E&R Officemanagament (administratieve ondersteuning)
 • De trainers bij de School voor Organizing
 • Boekhoudpakket Snelstart
 • Opleidingensite Springest
 • Sisow (verwerkingsverantwoordelijke)
 • De Websitewinkel (webbouwer)
 • Keurig Online (provider)
 • Esteem Administratie en Belastingadvies
 • Nieuwsbrievensysteem Mailchimp
 • Google Analytics
 • WooCommerce (webwinkel)
 • Dropbox (cloudservice)

Bewaartermijn van gegevens

Wij schonen de server elke maand op zodat er zo min mogelijk persoonsgegevens in de cloud staan. De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Gegevens van klanten met wie wij een relatie hebben opgebouwd, worden terughoudend opgeschoond omdat wij de historie met onze klanten koesteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wil je weten welke gegevens wij bewaren, vraag ons er dan gerust om. Onze bezoekers en klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Hoe dat werkt, lees je hier.

Onze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Deze versie dateert van 12 juni 2018.