Privacyverklaring 2018-04-04T22:01:48+00:00

Privacyverklaring School voor Organizing

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens de School voor Organizing van jou verwerkt, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we jouw gegevens beschermen.

Kort samengevat: wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over de School voor Organizing

De School voor Organizing is een handelsnaam van Martine Vecht.

Onder deze handelsnaam worden de volgende diensten aangeboden:

 • workshops, trainingen en meerdaagse opleidingen
 • individuele begeleiding op locatie of per telefoon/Skype
 • online verkoop van producten zoals boeken, ondernemersactiviteiten en webinars
 • abonnementen op nieuwsbrieven en minicursussen

Martine Vecht beheert de volgende websites:

 • www.martinevecht.nl
 • www.schoolvoororganizing.nl

en haar eigen gegevens zijn:

Martine Vecht
Graaf Florisweg 66
2805 AM Gouda
info@schoolvoororganizing.nl

KvK-nummer: 24368030

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer je je inschrijft voor een nieuwsbrief of een minicursus

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat je onze site benadert

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven. Je IP-adres en je locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden.

Wanneer je een brochure aanvraagt of een contactformulier invult

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat je onze site benadert

Deze persoonsgegevens gebruiken we om je de gevraagde informatie toe te sturen of om contact met je op te nemen wanneer je vragen hebt over onze producten of dienstverlening. Je IP-adres en je locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden. We zullen je nooit automatisch toevoegen aan onze nieuwsbriefabonnees; daarvoor moet je je zelf inschrijven.

Wanneer je een boek bestelt of je inschrijft voor een ondernemersactiviteit

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, , zoals vanaf welk apparaat je onze site benadert

Wij gebruiken je gegevens om je bestelling af te wikkelen en een factuur te genereren. Je gegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van een inschrijving, bijvoorbeeld om een presentielijst aan te leggen. Daarna zullen we indien nodig informatie over de activiteit te sturen.

Bij een betaling in de webshop word je voor de transactie verwezen naar de website van Sisow (een zogenaamde Payment Processor) door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (IDEAl of Bancontact-gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en ze worden ook niet opgeslagen.

Alle gegevens worden een maand na dato verwijderd van onze server. We bewaren inschrijfformulieren om je na afloop van de activiteit een enkele keer te attenderen op onze overige activiteiten.

Wanneer je inschrijft voor een training of een meerdaagse opleiding:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat je onze site benadert
 • Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch. Het gaat dan om bijvoorbeeld je geboortedatum, je functie en je betaalgegevens (bij automatische incasso)

Wij gebruiken je gegevens om je inschrijving te verwerken, een factuur te genereren, je een intakeformulier toe te sturen en je informatie over de training te verstrekken. Je gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van een inschrijving, bijvoorbeeld om een presentielijst aan te leggen.

Wanneer je jezelf opgeeft voor individuele coaching of hiervoor wordt opgegeven:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Functie
 • Aantal jaar in dienst / zelfstandig
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je gezondheid, indien relevant. Deze vallen in de Wet AVG onder bijzondere persoonsgegevens

Wij verzamelen deze gegevens in een persoonlijk intakegesprek, en niet via een formulier op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij jij daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft, bijvoorbeeld omdat dit nodig is voor rapportage aan derden. Daarnaast gebruiken we je gegevens om na afloop van de begeleiding een evaluatieformulier te sturen en/of nog eens te informeren hoe het met je gaat.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De School voor Organizing neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@schoolvoororganizing.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De sites van School voor Organizing gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De School voor Organizing verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. School voor Organizing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

 • E&R Officemanagament
 • De Websitewinkel
 • Boekhoudpakket Snelstart
 • Esteem Administratie en Belastingadvies
 • De trainers bij de School voor Organizing
 • Nieuwsbrievensysteem Mailchimp
 • Google Analytics

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door School voor Organizing. Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al je gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoolvoororganizing.nl. We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandelen en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Ben je niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.