Teamtrajecten

Professional organizing is bijzonder effectief binnen teams en afdelingen. Er ontstaat een gezamenlijk referentiekader en consensus over de manier waarop het werk georganiseerd wordt, meer dan wanneer er slechts een eenling wordt begeleid. Concreet betekent dit dat medewerkers bijvoorbeeld:

  • gezamenlijke taken gestructureerder en efficiënter oppakken
  • planmatiger te werk gaan bij het organiseren van projecten
  • bewuster en professioneler gebruik maken van e-mail
  • tijdig en eenduidig communiceren over hun behoeftes
  • begrip hebben voor en rekening houden met elkaars werkdruk
  • met meer plezier productief samenwerken

Microniveau

Waar een organisatie-adviseur op macroniveau werkt, kom ik op microniveau in actie. En de inzet van een professional organizer verdient zich snel terug. Bijvoorbeeld omdat de organisatie met evenveel medewerkers meer werk aan kan, uitval wordt voorkomen of omdat werknemers beter functioneren, hun professionaliteit hebben hervonden en steviger in hun schoenen staan.

Objectief of ervaren

Werkdruk wordt dikwijls onderscheiden in objectieve werkdruk en ervaren werkdruk. Objectieve werkdruk ontstaat bijvoorbeeld door verhevigde concurrentie, toegenomen regelgeving of personeelsverloop en ziekteverzuim waardoor hetzelfde werk met minder mensen moet worden gedaan. Subjectieve werkdruk hangt samen met het vermogen van de persoon om om te gaan met de objectieve werkdruk (karakter, vaardigheden, overtuigingen) en de regelruimte die hij/zij hierbij ervaart.

Zowel objectieve als subjectieve werkdruk leiden tot verminderde productiviteit, afnemend werkplezier, gebrek aan controle en onzekerheid. Omdat mentale arbeid door zowel werkgevers als werknemers wordt onderschat, wordt er niet snel ingegrepen. Vervolgens ontstaan ook psychische en lichamelijk klachten.

Buffer tegen stress

Goed kunnen plannen, organiseren en beslissen helpt om grip te houden op de werklast, maakt medewerkers weerbaarder en vormt zo een belangrijke buffer tegen stress. Wat ik doe:

  • oorzaken en gevolgen van (te) hoge objectieve of subjectieve werkdruk analyseren
  • belemmerende patronen in de organisatie blootleggen
  • een platform voor verandering creëren (in samenwerking met leidinggevenden)
  • interventies om de werkdruk te verminderen ontwikkelen en uitvoeren

Een organisatie die werkdrukvermindering faciliteert oogst als bijvangst dat medewerkers zich gezien, gehoord en geholpen voelen. Praktische oplossingen en verbeterde persoonlijke effectiviteit maken medewerkers merkbaar weerbaarder tegen stress.

martine-vecht

Martine Vecht
06 19 01 26 26

Iedere situatie is anders. Een standaardoplossing is daarom zelden een goede oplossing. Graag ga ik met je in gesprek om te kijken hoe ik je zo goed mogelijk kan helpen met een op maat gesneden aanpak.

Zet de eerste stap, neem contact op!