Workshop Grip op tijd – van onrust naar overzicht

Mensen met een groot takenpakket of veel verplichtingen voelen zich soms overspoeld door informatie. Ze besteden te veel of juist te weinig tijd aan mail, komen niet toe aan prioriteiten, hebben moeite met plannen, verliezen het overzicht en belanden in een vicieuze cirkel van inefficiënte, stress verhogende gewoontes.

In deze workshop gaan we in op in het oog springende verbeterpunten van werkaanpak en zelfmanagement. Deelnemers leren werken met een sluitend takensysteem, brengen hun prioriteiten in kaart en staan stil bij dagindeling en structuur. Er ontstaat overzicht en een duidelijke werkaanpak.

Na afloop

  • weten deelnemers wat de oorzaak is van hun werkdruk
  • hebben ze een complete en overzichtelijke to-dolijst
  • zijn prioriteiten in beeld
  • kunnen ze op basis hiervan een realistische planning maken
  • en keuzes maken op basis van het weekbeeld

Praktische informatie

Duur: 3 uur
Op locatie opdrachtgever
Inclusief: online intake
Prettige groepsgrootte: 12 personen
Benodigde faciliteiten: beamer en flip-over
Doelgroep: professionals die zelfstandig hun werk inplannen
Kosten € 900,- excl. 21% btw en reiskosten (prijzen m.i.v januari 2020)

Optioneel: aanvullende werkplekbezoeken met advies op maat

Duur: 45-60 minuten per medewerker
Kosten: € 195,- excl. btw p.p. inclusief schriftelijke samenvatting met aanbevelingen

martine-vecht

Martine Vecht
06 19 01 26 26

Iedere situatie is anders. Een standaardoplossing is daarom zelden een goede oplossing. Graag ga ik met je in gesprek om te kijken hoe ik je zo goed mogelijk kan helpen met een op maat gesneden aanpak.

Zet de eerste stap, neem contact op!