Leidinggevende heeft nog veel te doen

De scriptie is af. Maandenlang heb ik me vastgebeten in zogeheten burn-outpreventie gedrag. Proactief gedrag van werknemers met burn-outklachten op zoek naar sociale steun van de leidinggevende. Een kwalitatief onderzoek naar wat mensen zelf doen als ze merken dat het niet goed gaat. Dat onderzoek maakt deel uit van een veel groter promotie-onderzoek naar het gebruik van hulpbronnen bij burn-outklachten. De 'hulpbronnen-theorie' wil dat mensen die ervaren dat hun welbevinden afkalft, proberen daar iets aan te doen. Dat is logisch: als je ergens last van hebt, zoek je manieren om daarmee om te gaan. Ondanks alle aandacht voor burn-outpreventie was echter nooit goed in kaart gebracht wat gestreste werknemers in zo'n geval uit zichzelf doen. Mijn onderzoek geeft aan dat twee derde van de werknemers met burn-outklachten daarvan proactief gewag maakt bij de leidinggevende. In bedekte termen of, als daar geen gehoor op komt, door heel stevig grenzen te stellen. Het water staat dan soms al aan de lippen. Dat zou ik als organisatie van harte toejuichen, want een leidinggevende kan pas helpen als duidelijk is wie die hulp nodig heeft. Zeker nu hij (of zij) doordat mensen vaak  thuiswerken veel minder feeling heeft met hoe druk die medewerker nu [...]

Leidinggevende heeft nog veel te doen2022-05-30T12:16:10+02:00

Scriptie in wording

Internationale Vrouwendag kreeg een feestelijk tintje. Het netwerk waartoe ik behoor verkoos me tot Netwerkster van het jaar 2020. Ik werd gehuldigd met bloemen, cadeaus en een uniek speldje waarin edelsmid Will de Heij het verhaal van mijn werk had verwerkt. Heel erg leuk! Bij deze eer hoort echter ook een verplichting, namelijk dat ik dit najaar een avond verzorg over een onderwerp naar keuze. Het ligt voor de hand dat ik iets ga vertellen over de scriptie die ik schrijf - over proactief burn-out preventiegedrag (PBPG). En omdat daar zoveel over te vertellen is, licht ik graag vast een tipje van de sluier. Elk jaar zijn er méér mensen met burn-outklachten volgens TNO/CBS, in 2019 maar liefst 17,3% van alle werknemers. Nu zijn burn-outklachten wel bijzonder breed geoperationaliseerd door de instanties. Als je een paar keer per maand moe opstaat en uitgeblust op je werk zit, val je al in de risicogroep. Maar dat veel mensen stressklachten hebben, is wél zeker. Die stressklachten bestaan niet alleen uit uitputtingsverschijnselen, maar ook uit gevoelens van cynisme of depersonalisatie, en het idee veel minder goed te presteren. Met toegenomen moeite om zin van onzin te onderscheiden. Het gevoel dat je filter stuk [...]

Scriptie in wording2020-07-13T15:57:31+02:00

Open kaart

Mam, wil je me naziën? Mijn zoon staat bedremmeld in de deuropening. Eerst denk ik nog dat ik hem niet goed verstaan heb. Maar dan valt het kwartje. Het is april 2019, examentijd, en hier staat een kind met ernstig uitstelgedrag. Mooi weer had hij gespeeld, de afgelopen weken. Telkens als wij vroegen hoe het ging, kwam hij op de proppen met een fraaie planning. ‘Ik ben nu bezig hiermee, en dan ga ik dat doen.’ Maar intussen is hij dus eigenlijk zijn tijd aan het verkloten. ‘Het erge is: ook zonder te leren haal ik voldoendes,’ zegt hij sip. ‘Maar ik wil liever mooie cijfers!’ Hij slaagt, maar niet met vlag en wimpel zoals hij graag had gewild. Toch heeft het iets opgeleverd: voortaan weet hij mij te vinden als dat gevoel van apathie hem weer eens overvalt. Alles beter dan blijven rondlopen met die nare combinatie van schaamte en zorg. Natuurlijk moet hij mettertijd leren om meer zelfstartend te worden. Maar ik prijs het in hem dat hij het toen heeft aangedurfd om open kaart te spelen. Want in de interviews die ik voer voor mijn scriptie over burn-outklachten, merk ik dat niet alleen 'het zwaar hebben' een [...]

Open kaart2020-07-13T12:46:50+02:00

Deze eigenschap maakt je minder vatbaar voor burn-out

'Wat ga je laten vallen?' We lopen de laatste etappe van het Pieterpad. De vriendin die ik vertel over mijn drukke najaar, kijkt me vorsend aan wanneer ze me de vraag stelt. Hier spreekt een ervaren manager die alert is op burn-outsignalen! Een goede vraag, maar ik realiseer me: ik hoef niets te schrappen. Ik heb namelijk geanticipeerd op deze periode. Afgelopen zomer beschreef ik hier al dat ik dagen uit mijn agenda streepte; dat waren geen loze woorden. Al komt deze vijfdaagse wandelvakantie wel als geroepen. In de aanloop hiernaartoe heb ik gebeuld, ik geef het toe. Iemand die zich overbelast voelt, zal de drukte meestal in goede banen proberen te leiden. Grofweg vallen die acties uiteen in drie categorieën: hard blijven werken, eisen op het werk, thuis en privé verminderen en/of (meer) gebruik maken van hulpbronnen. Bij mij lag het accent dus op tijd vrij maken. In de buitenlucht zijn en bijkletsen met mijn vriendin bleek ook een flinke energiegever. Zo bereikten we de Sint-Pietersberg! Hoe zit het met die andere vormen? De vraag van mijn vriendin illustreert wat de meeste leidinggevende doen wanneer stress onderwerp van gesprek wordt: ze kijken wat je kunt laten vallen. Noodzakelijkerwijs is [...]

Deze eigenschap maakt je minder vatbaar voor burn-out2020-03-29T12:40:17+02:00
Ga naar de bovenkant