Een overzicht van de bekendste methodes om je tijd te bewaken.

Je hebt misschien wel eens gehoord van de 80-20-regel van Pareto. Deze Italiaanse econoom stelde dat 80% van de resultaten wordt veroorzaakt door maar 20% van de inzet. Zo was in zijn tijd 80% van het vermogen in het bezit
Lees verder
Gedragswetenschappers menen dat wij mensen ons maar voor maximaal vijf procent bewust zijn van ons handelen. De overige 95 procent komt automatisch en onbewust tot stand dankzij een combinatie van aangeboren en aangeleerd gedrag. Lopen, ademen en tandenpoetsen zijn daar
Lees verder
Een affirmatie is een tekst die je in gedachten of hardop uitspreekt om jezelf te versterken. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben de baas over mijn agenda.’ Of 'ben goed zoals ik ben.' Een affirmatie kan helpen om niet in negativiteit te verzanden.
Lees verder
Het kost de Duitse schrijver Lothar Seiwert gemiddeld acht minuten om een dagelijkse planning te maken. Zijn methode noemt hij de ALPEN-methode: A Activiteiten opschrijven L Lengte (tijdsduur) inschatten P Problemen voorzien (tijd vrijhouden voor onverwachte zaken) E Eindbeslissingen nemen
Lees verder
Reactief is: dingen doen waarvan je gisteren niet wist dat je ze vandaag zou doen. Proactief is: doen wat je gepland hebt. Proactief werken klinkt beter, maar reactief werken is niet per definitie verkeerd. Sterker nog, het kan een hoofdbestanddeel
Lees verder
Jij laat je niet gek tikken door grote stapels papier op je bureau. Globaal weet je best waar alles ligt. Je papieren ordenen? Onzin! Maar reken nu eens mee. Stel, je hebt een stapeltje van vijf documenten. Statistisch gezien kunnen
Lees verder
Verzamel taken die op elkaar lijken en handel ze dan in één keer af. Een paar voorbeelden: maak een lijstje van mensen die je wilt bellen en ga pas bellen als je er een aantal hebt. Verzamel mutatiegegevens en voer
Lees verder
Er zijn een paar manieren om het snel minder druk te hebben. Werk delegeren zou goed kunnen helpen. Maar hier komen we onszelf tegen. Er zijn genoeg mensen om hulp aan te vragen: we doen het alleen niet. Hulp vragen
Lees verder
Heb je vandaag moeite om op dreef te komen, of ben je duf van het weekend? Als je in bent voor een experimentje, krijgen we je misschien op gang. Psychologen hebben namelijk aangetoond dat je gedrag beïnvloed wordt door je
Lees verder
Volgende maand is de conferentie. Maaike heeft de adresgegevens van de aanmeldingen vandaag in het systeem gezet. Daarna is ze de hele dag druk bezig geweest de aanmeldingsformulieren op alfabet te leggen en keurig in een nieuwe ordner op te
Lees verder
Ken je de stelling dat werk net zo lang duurt als er tijd voor beschikbaar is? De Britse professor Parkinson ontdekte dat principe door het ambtelijk apparaat van het Britse Rijk te bestuderen. Terwijl er in oorlogstijd snel gehandeld werd,
Lees verder
Je hersenen zijn altijd op zoek naar manieren om gedrag te automatiseren. Er ontstaat dan een ‘geheugenspoor’ tussen de zenuwcellen. Hoe vaker je bepaald gedrag vertoont, hoe dieper het geheugenspoor en hoe gemakkelijker (en onbewuster) dit gedrag gaat. Zo’n automatisch
Lees verder
Larry Dossey, een Amerikaanse psycholoog, introduceerde in 1982 de term ‘time-sickness’: steeds sneller willen gaan omdat je denkt dat de tijd opraakt en er niet genoeg van is. Maar de ‘haastziekte’ bestaat al veel langer. Sinds de uitvinding van de
Lees verder
Heb je beloofd de notulen te maken van het werkoverleg? Werk dan kort na de vergadering je notities uit in een grof concept. Een verkoopgesprek gehad? Noteer je belangrijkste indrukken uit het gesprek met die klant zodra het kan. Zelfs
Lees verder
Soms kun je weken dubben over een besluit. Op een ander moment voel je direct haarfijn aan wat het beste is. Hoe kan dat en hoe verloopt het beslissingsproces eigenlijk? Heeft het zin om je beslissingen te beredeneren of kun
Lees verder
Traditiegetrouw leunen we sterk op de linkerhersenhelft bij het verwerven en onthouden van informatie: het rationele, logische en analytische deel. Maar eigenlijk is dat niet zo handig. Uit onderzoek weten we namelijk dat informatie die aan beelden is gekoppeld, veel
Lees verder
Als je weet wat er mankeert, wat je daaraan moet doen, hoeveel tijd dat vergt en welke ‘materialen’ je erbij nodig hebt, dan kun je uitrekenen wat iets kost. En als nou iedereen dat doet, dan komt er marktwerking tot
Lees verder
Het woord multitasken werd oorspronkelijk gebruikt in de ICT voor de methode om één processor meerdere taken tegelijkertijd te laten uitvoeren. Kunnen wij mensen dat ook? Ja, soms is het inderdaad mogelijk om meerdere zaken tegelijk te doen: eten en
Lees verder
Je hebt misschien wel eens gehoord van Eisenhower, president van Amerika in de jaren vijftig. Hij is hier misschien nog wel bekender vanwege zijn prioriteitenmatrix, waarover hij zei: ‘Most things which are urgent are not important, and most things which
Lees verder
Je hebt misschien wel eens gehoord van SMART. De letters staan voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Tijdgebonden en Realistisch. De SMART-methode wordt gebruikt als ‘checklist’ om bruikbare doelen te formuleren. Een SMART geformuleerde doelstelling omschrijft een concreet en meetbaar doel (bijvoorbeeld:
Lees verder
Het is merkwaardig dat een heleboel mensen niet weten hoeveel tijd ze eigenlijk aan hun werkzaamheden kwijt zijn. Lastige onderwerpen voelen bijvoorbeeld als zeer tijdsintensief, maar blijken dat niet te zijn. Simpele klussen die weinig energie kosten, kosten juist wel
Lees verder
Soms is het noodzakelijk een beetje extra druk op de ketel te zetten. Bijvoorbeeld tijdens een vergadering of bij het opzetten van een project. Je kunt bijvoorbeeld een tijdbewaker aanwijzen of een harde deadline meegeven. Daarmee creëer je de juiste
Lees verder
Moet je vandaag een topprestatie leveren? Kijk dan eens hoe topsporters dat aanpakken. Zij hebben namelijk altijd hun doel scherp voor ogen en: • maken een planning en houden zich daaraan; • letten op hun gezondheid; • laten zich niet
Lees verder
Je staat te douchen en herinnert je plotseling dat je de container nog moet buitenzetten. Al repeterend ‘container buiten zetten, container buiten zetten’ stap je uit de douche. En toch denk je even later vaak: ‘Ik moest iets doen, maar
Lees verder
C. Northcote Parkinson publiceerde in 1958 de stelling dat ‘werk net zo lang duurt als er tijd voor beschikbaar is’. Met andere woorden: het werk past zich aan aan de tijd of de ruimte die er is. Ga maar na:
Lees verder