Onze hersenen zijn altijd op zoek naar patronen om gedrag in te kunnen slijpen. Als je iets altijd op dezelfde manier aanpakt, wordt het dus een automatisme. Je droogt eerst je buik af en daarna pas je rug. Je moet er vast even over nadenken hoe jij het doet, want het is zo vanzelfsprekend!

Maak hier gebruik van bij het inslijpen van efficiënte gewoontes. Afhankelijk van de complexiteit kunnen nieuwe automatismen al binnen acht dagen ontstaan. En ook al zou je een tijdje terugvallen in je minder handige gedrag, dan kun je dankzij geheugensporen toch snel de draad weer oppakken.