Houd deze principes in gedachten als je een planning gaat maken:

• hak grote taken in stukken en plan die afzonderlijk in;
• zet langetermijndoelen in je agenda (deadline projecten, aanleveren jaarstukken);
• plan niet te gedetailleerd. De praktijk is vaak weerbarstig en dan moet je alles weer wijzigen;
• houd lege gaten voor onderbrekingen, voorbereiding en adhoc-zaken.

En plan aan het eind van elke dag vijf minuten in om te plannen wat je de volgende dag gaat doen!