De dag is omgevlogen. Jan heeft ijverig op internet gezocht naar treffende foto’s ter illustratie van zijn lijvige rapport over de effecten van arbeidstijdverkorting. Morgen moet hij het rapport bij zijn directie inleveren. En de samenvatting met hoofdpunten is nog lang niet klaar. ‘Dat is toch allemaal niet te doen’, moppert Jan.

Jan heeft zichzelf veel extra werk bezorgd door aan de details te werken. Als het erop aan komt, volgen we allemaal wel eens de weg van de minste weerstand. Zorg dat je de hoofdzaken helder hebt en die als eerste uitvoert. Verlies je niet in details als je daar geen tijd voor hebt!