Er komt een serieuze opleiding voor professional organizers op mediorniveau. Martine Vecht van www.bien-etre.nl maakte onlangs bekend dat zij daartoe het initiatief heeft genomen. De Leergang Professional Organizer gaat in het voorjaar van 2012 van start; de Organizing Academie (www.organizingacademie.nl) is partner voor de organisatorische kant.

Martine is al langer actief binnen de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO) en heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het kwaliteitsbeleid van de vereniging. Onlangs heeft ze haar vrijwilligerswerk neergelegd om zich volledig op de leergang te richten. Martine: “Ik heb de afgelopen jaren veel inspirerende workshops en trainingen over organizing gevolgd, maar ik miste wel het verband tussen al die activiteiten. Verder merkte ik dat veel organizers gericht zijn op het vergroten van hun inhoudelijke bagage, terwijl het minstens even belangrijk is hoe je je opdrachtgever benadert en hoe je je kennis overdraagt. Uiteindelijk heb ik besloten om zelf een leergang te ontwikkelen, en dit worden de speerpunten van deze opleiding.’

De leergang organizer is modulair van opzet, maar alle modules samen vormen een opleiding die in totaal ongeveer 1,5 jaar beslaat. ‘Gedurende de leergang werk je aan een portfolio, waarin je gehele ontwikkeling vast komt te liggen. Dit helpt je om constructief over je competenties na te denken, feedback te verzamelen en te oefenen met de vaardigheden die je nog moeilijk vindt. Als je al enige tijd bezig bent, is dat een onontbeerlijke aanvulling op je ontwikkeling als organizer.’

De Leergang Professional Organizer wordt ingericht volgen het concept van de Coachboulevard van de onder coaches welbekende Marijke Lingsma (www.coachboulevard.nl). Inhoudelijk zijn de overeenkomsten relatief klein. Martine: ‘Een aantal modules van Coachboulevard is zonder meer interessant voor de doelgroep en die behouden we ook. Maar het is niet de bedoeling een coachingsopleiding voor organizers te ontwikkelen. Organizing vraagt andere vaardigheden, zoals planmatig werken, de transfer van technieken en beslisvaardigheid. De modules hiervoor worden op maat ontwikkeld.’

Het is overigens ook goed mogelijk om losse modules te volgen: op basis van je leerbehoefte stel je dan je eigen leerlijn samen. In de loop van het najaar wordt het programma bekend. Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een e-mail naar info @ bien-etre.nl.