Als je veel werkt, wil je de schaarse tijd met je kinderen natuurlijk zo plezierig mogelijk benutten. Maar dat is geen reden om het hen altijd naar de zin te maken. Wat kun je ze leren over timemanagement?

• dat spullen op een vaste plek bewaren veel zoeken scheelt. Speelgoed opruimen dus!
• dat je vervelende klusjes beter het eerst kunt doen.
• dat tijd niet eindeloos opgerekt kan worden. Stoppen is stoppen dus.
• dat je van standaardklusjes beter een gewoonte kunt maken. Dan gaat het na verloop van tijd bijna vanzelf.

Verbindt consequenties aan gedrag, net als in de grotemensenwereld. Met die belangrijke lessen leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen.