Achter de wolken schijnt de zon, een prettige gedachte als het even niet mee zit. Maar de zon is meer dan een metafoor voor een positief gemoed. Eeuwen lang werd de zon gebruikt als enige klok. Zonnewijzers zijn waarschijnlijk de oudste tijdmeters ter wereld. In Egypte kwamen ze 3000 jaar geleden al voor. Neem bijvoorbeeld de obelisk van Luxor die nu in Parijs staat: een verticale zuil waarvan de schaduwrichting het moment van de dag aangeeft.

In de loop der tijden werd de zonnewijzer steeds handzamer, maar het principe bleef hetzelfde. We weten inmiddels dat de ‘zonnetijd’ niet helemaal nauwkeurig is omdat de aarde steeds langzamer om haar as draait. De atoomklok heeft dat aangetoond. De symboliek van de zonnewijzer blijft echter prachtig: Horas non numero nisi serenas (ik tel slechts de zonnige uren).